Upcoming Events

Last News


 • อัปเดต !
  ....เชียงใหม่ บริการรถรับ-ส่งประชาชน ไปยังบริเวณงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 26 ต.ค. นี้ ไปยัง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  Read More...


 • วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

  Read More...


 • ประมวลภาพ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 จิตอาสาชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันเคลื่อนย้ายดอกไม้จันทน์

  Read More...


 • ประมวลภาพวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ความคืบหน้าการตกแต่งและปรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาศจำลอง

  Read More...


 • ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ทุกท่านเที่ยวชม Unseen Lanna ครั้งที่ 3 “เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี” มหกรรมสุดยอดสินค้าโอทอปล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

  Read More...

Event Calendar